This service is not available, please contact for more information.

Gärdsjöbanan

Klippkort, för dig som inte har egen rakbana för Beridet bågskytte!

  • 1 500 svenska kronor
  • Location 1

Service Description

Vill du prova din häst i Beridet bågskytte? Har du egen häst men saknar träningsmöjligheter? Hos oss finns en fullt utrustad rakbana för träning av Beridet bågskytte, den som vi kallar "Gärdsjöbanan". Banan är på 90 m och här kan du träna både Torn och Raid, med elektronisk tidtagning. Underlaget på banan är kalkpark, så den är också väderbeständig. Gästhagar finns! Klippkortet kostar 1.500 kr och gäller 10 ggr/timmar Tar du med dig egen häst? FÖRSÄKRAN Hästägarförsäkran, för dig som har egen häst För dig som tar med egen häst: Genom att skicka in bokningen till oss, godkänner/intygar du även hästägarförsäkran nedan: ​Jag försäkrar härmed på heder och samvete * Att hästen under de senaste tre veckorna, räknat från denna dag, icke visat några tecken som kan tyda på smittsam sjukdom * Att hästen under de senaste tre veckorna icke varit uppställd i stall, där smittsam hästsjukdom mig veterligen förekommit, samt * Att hästen under samma tid ej heller på annat sätt varit i kontakt med häst, som såvitt känt kan misstänkas ha haft någon smittsam sjukdom * Att hästen i övrigt mig veterligen är fullt frisk


Upcoming Sessions


Contact Details

  • Övre GÄRDSJÖ STURGÄLSVÄGEN 6, 795 92 Rättvik, Sverige

    070-2811815

    info@beridetbagskytte.se